ناهید تمیم‌داری

ناهید تمیم‌داری

مترجم

مترجم و ویراستار کتاب‌های کودک، متولد 27 شهریور 1351 تهران.