نینجا کوچولو 7/ نینجای استرسی

نویسنده: مری نین
شابک: 9786222044718
تعداد صفحات: 40
نوع کتاب: ترجمه
نام مجموعه‌: نینجا کوچولو
قیمت:
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۹,۷۰۰ تومان

نینجای استرسی همیشه استرس داشت؛ مثلاً وقتی میخواستند به خانهی دیگری اسبابکشی کنند، دلشوره میگرفت. یا اینکه میترسید نتواند کارهایش را بهموقع انجام دهد. او بیشتر وقتهایی که استرسی میشد، تب میکرد و بدنش میخارید و زخم و زیلی میشد. تا اینکه نینجای امیدوار به او یاد داد چطوری استرس و نگرانیاش را به آرامش تبدیل کند.

خواندن این کتاب به کودکان کمک میکند:

   احساساتشان را بشناسند.

   اعتمادبهنفسشان تقویت شود.

   تجربهی اجتماعی به دست بیاورند.

   مهارت حل مسئله را یاد بگیرند.

   برای رویارویی با چالشهای زندگی آماده شوند.

پدیدآورندگان

شما چه می‌گویید