نینجا کوچولو 2/ نینجای عصبانی

نویسنده: مری نین
تصویرگر: یلنا استوپر
شابک: 9786222044657
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: نینجا کوچولو
قیمت:
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۴,۳۰۰ تومان

نینجای عصبانی مرتب عصبانی میشد و میخواست از عصبانیت منفجر شود؛ وقتی کسی اسباببازیاش را خراب میکرد، یا وقتی میدید دارد توی مسابقه میبازد، عصبانی میشد و دعوا راه می‌‌انداخت. او نمیدانست چطوری باید دربارهی احساساتش حرف بزند. تا اینکه نینجای خوشبین به او یاد داد چطور باید جلوی عصبانیتش را بگیرد.

خواندن این کتاب به کودکان کمک میکند:

   احساساتشان را بشناسند.

   اعتمادبهنفسشان تقویت شود.

   تجربهی اجتماعی به دست بیاورند.

   مهارت حل مسئله را یاد بگیرند.

   برای رویارویی با چالشهای زندگی آماده شوند.

شما چه می‌گویید

نینجا کوچولو 2/ نینجای عصبانی