نینجا کوچولو 4/ نینجای دروغ‌گو

نویسنده: مری نین
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: ترجمه
نام مجموعه‌: نینجا کوچولو
قیمت:
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۴,۳۰۰ تومان

نینجای دروغگو زیاد دروغ میگفت و هر بار که دروغ میگفت، احساس بدی پیدا میکرد. حتی یک بار بعد از اینکه به معلمش دروغ گفت، دلدرد گرفت؛ جوری که نمیتوانست غذا بخورد. بالاخره مامانش ماجرا را فهمید و با او حرف زد. بعد از آن قرار شد نینجای دروغگو همیشه راستش را بگوید. اینطوری شد که نینجا کوچولو از شرّ احساس بد خلاص شد.

خواندن این کتاب به کودکان کمک میکند:

   احساساتشان را بشناسند.

   اعتمادبهنفسشان تقویت شود.

   تجربهی اجتماعی به دست بیاورند.

   مهارت حل مسئله را یاد بگیرند.

   برای رویارویی با چالشهای زندگی آماده شوند.

پدیدآورندگان

شما چه می‌گویید