اسکار ژولوِه

اسکار ژولوِه

تصویرگر

اسکار ژولوه تصویرگر، کاریکاتوریست و عروسکگردانِ اهل کاتالونیا، یکی از پدیدآورندگان کتابهای تصویری است که در میان کودکان و نوجوانان اسپانیاییزبان چهرهای بسیار محبوب دارد. او در دانشگاه بارسلونا درس خوانده و تا امروز بیش از هفتاد کتاب را تصویرگری کرده است. ژائومه کوپونس، نویسندهی کتابهای پرطرفدار آگوس و هیولاها و ماجراجویی خفن میگوید: «فقط کافیست دربارهی ویژگیهای یک شخصیت برای اسکار چند دقیقه حرف بزنی تا او را حاضر و آماده و زنده تحویلت بدهد، مثلاً اولیسس و لیا از آنچه در ذهن داشتم هم به خودشان شبیهتر شدند.»