ماجراجویی خفن با سفینه پروفسور آچومبه 2/ نقشه‌ی شرورانه

نویسنده: ژائومه کوپونس
تصویرگر: اسکار ژولوِه
شابک: 9786222045180
تعداد صفحات: 104
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 8-12 سال
نام مجموعه‌: ماجراجویی خفن
قیمت:
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۷۱,۰۰۰ تومان

لیا و اولیسس به ابَدِستان سفر کردهاند و نمیتوانند اهالی این سیاره را فراموش کنند. نقشهی شرورانه‌‌ی ملکهی ابدستان آنقدر خطرناک است که پرفسور آچومبه هم با سفر دوبارهی دو شاگردش مخالفت میکند.

اما آنها دوباره به ابدستان برمیگردند و این بار متوجه میشوند ملکه و همسانها آب رودخانه را مسموم کردهاند و تمام اهالی جنگل طلایی مریض شدهاند.

فکر میکنید لیا و اولیسس میتوانند نقشهی ملکه ویرانا را نقش بر آب کنند و مردم این سیاره را نجات بدهند؟ بهزودی میفهمید!

شما چه می‌گویید

ماجراجویی خفن با سفینه پروفسور آچومبه 2/ نقشه‌ی شرورانه