ماجراجویی خفن با سفینه پروفسور آچومبه 3/ سرندیپ! حمله!

نویسنده: ژائومه کوپونس
تصویرگر: اسکار ژولوِه
شابک: 9786222042301
تعداد صفحات: 104
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 8-12 سال
نام مجموعه‌: ماجراجویی خفن
قیمت:
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۷۱,۰۰۰ تومان

این بار در کلاس ماجراجویی علمی، وقتی لیا و اولیسس عکسی از پروفسور آچومبه پیدا میکنند و میفمهمند که او قبلاً پادشاه بوده، از تعجب شاخ درمیآورند!

آنها باز هم سر از سیارهی ابَدِستان درآوردهاند و باید حریف دسیسههای فیوتو بشوند که ملکه را طلسم کرده و از او حاکمی شرور و سنگدل ساخته است. این بار جنگ با روبات ملکه دردسر بزرگی برایشان درست میکند.

فکر میکنید لیا و اولیسس میتوانند سپاه ملکه را شکست بدهند و دوباره به زمین برگردند؟
به
زودی میفهمید!

شما چه می‌گویید

ماجراجویی خفن با سفینه پروفسور آچومبه 3/ سرندیپ! حمله!