ماجراجویی خفن با سفینه پروفسور آچومبه 1/ راز پروفسور

نویسنده: ژائومه کوپونس
تصویرگر: اسکار ژولوِه
شابک: 9786222045173
تعداد صفحات: 104
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 8-12 سال
نام مجموعه‌: ماجراجویی خفن
قیمت:
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۷۱,۰۰۰ تومان

لیا و اولیسِس از دست خودشان خیلی عصبانیاند، چون گیجبازی درآوردهاند، بهجای اینکه مثل بقیهی بچههای مدرسه در کلاسهای فوقبرنامهی باحالی مثل روباتیک و علوم کاربردی ثبتنام کنند، سر از کلاس ماجراجویی علمی درآوردهاند. آن هم با یک معلم عجیب به اسم پروفسور آچومبه. اما اتفاقی گوشهی این کلاسی که فقط دو تا شاگرد دارد، چشمشان به یک سفینه میافتد و این آغازی است برای سفر به ابَدِستان؛ سیارهای پر از دشمنان ناشناخته.

فکر میکنید لیا و اولیسِس بالاخره راز پرفسور آچومبه را میفهمند؟ اصلاً این پرفسور آچومبهی عجیبوغریب کی هست؟! بهزودی میفهمید!

شما چه می‌گویید

ماجراجویی خفن با سفینه پروفسور آچومبه 1/ راز پروفسور