ویکنت دونیم‌شده

نویسنده: ایتالو کالوینو
شابک: 9786222044268
تعداد صفحات: 136
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 16-30 سال
قیمت:
۸۶,۰۰۰ تومان
۲۵٪
۶۴,۵۰۰ تومان

ویکُنت راهی میدان نبرد میشود و با شلیک یک توپ دونیم  میشود، البته زنده میماند! حالا دو ویکنت از میدان جنگ به خانه برگشتهاند؛ نیمهی چپ سراسر شرّ و پلیدی و نیمهی راست همه نیکی و خیرخواهی است. نیمهی شر در قصر ساکن است و نیمهی خیر در مزرعه شب و روز کار میکند، اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. این دو نیمه همشهریها را هم به دردسر انداختهاند و مردم نمیدانند با این دو شقه چه کنند. درست وقتی که پای عشق به میان میآید این دو نیمه رودرروی هم قرار میگیرند و رقابتی سخت درمیگیرد... رویارویی خیر و شر با چاشنی طنز در این داستان شاهکار ایتالو کالوینو نویسندهی بزرگ ایتالیایی است. 

شما چه می‌گویید