ایتالو کالوینو

ایتالو کالوینو

نویسنده،  تصویرگر
ایتالو کالوینو، نویسنــده‌ی ایتالیایــی در قرن بیستم، فرزند پدر و مادری گیاه‌شناس بود که از او نوشته‌هــای بسیاری در زمینه‌ی ادبیات داستانی و غیرداستانی چاپ شده‌است. کالوینــو را نه‌تنها در ایتالیا که در بسیاری از کشورهای جهان نویسنده‌ای بزرگ می‌دانند که نوشته‌هایش اغلب حال‌وهوای سبکی دارد که در ادبیات به آن پست‌مدرن می‌گویند. او نویسنده‌ای خلاق و نوآور بود که آثارش در جوامع ادبی تحسین می‌شد. بسیاری از نوشته‌های او به فارسی ترجمه شده‌اند.