ماجراهای یونیکورن و یتی 3/ سنگ دوستی

نویسنده: هدر آیریس برنل
تصویرگر: هیزل کینتانیا
شابک: 9786222046262
تعداد صفحات: 64
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 4-7 سال
قیمت:
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۰۸,۰۰۰ تومان

یونیکورن و یتی تاببازی میکنند. اما به کی بیشتر خوش میگذرد؟ به یتی که سوار تاب شده یا یونیکورن که هُلش میدهد؟ حتماً یک راهی هست که به هر دویشان خوش بگذرد.

یونیکورن و یتی خوب بلدند راههای جدید پیدا کنند.
هم موقع تاب
بازی، هم وقتی که یک سنگ قشنگ پیدا میکنند و هر دو دلشان میخواهد آن را ببرند خانه.

حتی برای تقسیم کردن خوراکیهایشان هم یک راه جالب پیدا میکنند.

شما چه می‌گویید

ماجراهای یونیکورن و یتی 3/ سنگ دوستی