تری دی‌یری

تری دی‌یری

نویسنده
تِری دی‌‌یِری خیلی سال پیش به دنیا آمد، آن‌قدر دور که چیزی از آن یادش نمی‌آید. اما مادرش، که آن‌ زمان آنجا بود، می‌گوید در ساندِرلَند، در شمال شرقی انگلستان، در سال 1946 به دنیا آمده است. به همین خاطر واقعیت ندارد که همه‌ی کتاب‌های تونل‌وحشت تاریخ را از خاطرات خودش نوشته است. توی مدرسه یک بچه‌ی شیطان بود که فقط عاشق این بود که فوتبال بازی کند و روزگار معلم‌ها را سیاه کند. کتاب‌های تاریخ برایش خیلی خسته‌کننده بودند و هیچ‌چیز از آن‌ها نمی‌فهمید، به همین خاطر از این درس بیزار شد. حالا با نوشتن کتاب‌های تونل‌وحشت تاریخ تلافی کرده است