یادداشت‌هایی بر سیاره‌ی مشوش

نویسنده: مت هیگ
شابک: 9786225696686
تعداد صفحات: 296
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 17-30 سال
دسته‌بندی: جوان، روان‌شناسانه، فلسفی
قیمت:
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۰۲,۵۰۰ تومان

مت هیگ در کتاب یادداشتهایی بر سیارهی مشوش، دست روی یکی از بزرگترین آفتهای زندگی مدرن گذاشته است: اضطراب و تشویش مدام.

در هزارتوی پرشتاب زندگی مشوش، چنان درگیر اضطراب و تشویش شدهایم که حتی اگر فرصتی برای گریز از آن بیابیم، شاید ندانیم چه باید با آن بکنیم.

تکنولوژی ما را به بند کشیده و استفادهی بیشازاندازه و نادرست از آن حاصلی جز اضطراب و افسردگی و خستگی برایمان ندارد.

نویسنده که خود افسردگی و حملههای اضطرابی را از سر گذرانده، در این کتاب راهی تازه پیش پایمان میگذارد؛ راهی که خودش پی گرفته و برایش ثمربخش بوده. او طنابهای نجاتبخشی برای بیرون آمدن از دریای آشفتهی شبکههای اجتماعی، اخبار ناگوار و تلاطم مدام بهسویمان پرتاب میکند. کمک میکند با روشهایی بسیار ساده، از روانمان محافظت کنیم و شاید کمی، و فقط کمی آرامتر، شادتر و آسودهتر زندگی کنیم.

«مت هیگ در این کتاب براساس تجربهی خودش ما را از این پرتگاههای پریشان دور نگه میدارد و یادمان میدهد از خودمان در برابر این حجم از اضطراب محافظت کنیم.»

- ونتیفیر

شما چه می‌گویید

یادداشت‌هایی بر سیاره‌ی مشوش