هری کله‌چکشی 4/ هشدار کوسه‌ای

نویسنده: دیوی اوشن
تصویرگر: آرون بلکا
شابک: 9786222045067
تعداد صفحات: 136
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 8-12 سال
نام مجموعه‌: هری کله‌چکشی
دسته‌بندی: کودک، طنز، داستان گرافیکی
قیمت:
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۳۹,۵۰۰ تومان

هری کلهچکشی از خاندان کوسههای سرچکشیِ دریاهای عمیق است؛ البته که هری ترجیـح میدهد یک کوسهی سفید بزرگ یا کوسهببر یا هر چیز دیگری باشد بهجز خودِ کلهچکشیاش!

هری چند بار در اطراف منطقهی کوسهها، کوسهی سفید ترسناکی دیده و همه را خبر کرده. اما بعداً فهمیده که اشتباه کرده. اما یک بار یک کوسهی سفید واقعی میبیند که اتفاقاً گرسنه هم هست... آیا ایندفعه همسایهها حرف او را باور میکنند؟

شما چه می‌گویید

هری کله‌چکشی 4/ هشدار کوسه‌ای