پرونده‌های درزدن 2/ ماه مجنون

نویسنده: جیم بوچر
مترجم: گیسو مهری
شابک: 9786227280265
تعداد صفحات: 336
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 17-30 سال
نام مجموعه‌: پرونده‌های درزدن
قیمت:
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۱۱,۵۰۰ تومان

ا هری درزدن آشنا شوید، اولین و تنها کارآگاه خصوصی جادوگر شیکاگو. او خوب میداند که زندگی روزمره پر از اتفاقهای عجیب و جادویی است، اتفاقهایی که با آدم میانهی خوبی ندارند و اصلاً آمدهاند که آدمها و زندگیشان را بازی بدهند.

لابد خیال میکنید برای تنها شمارهتلفن موجود از یک جادوگر حرفهای در دفترتلفن یک شهر، کار فراوان است، اما اینطورها هم نیست! چنانکه هری درزدن مدتهاست هیچ سفارش کاری دریافت نکرده و حالا حتی برای تأمین پول خوردوخوراکش هم به دردسر افتاده است.

البته گاهی هم ورق برمیگردد و زندگی درست مثل دنیای جادو غیرقابلپیشبینی میشود؛ قتلی رخ داده است، گویی پای نیروهای ماوراءالطبیعی هم در میان است. حالا هری درزدن را بالای سر جسدی احضار کردهاند که بهشکل وحشیانهای مُثله شده و صحنهی قتل جوری است که گویی پای یک هیولا در میان است. قتل در شب ماهِ کامل رخ داده و حالا هری سه حدس دارد...

«چیزی برای دوستنداشتن اینجا پیدا نمیکنید، پیوندی خجسته از تمام ژانرهای محبوب دنیای فانتزی. اینبار گویی پای یک گرگینه هم در میان است.»

بوکلیست

پدیدآورندگان

شما چه می‌گویید

پرونده‌های درزدن 2/ ماه مجنون