همه‌ی روباه‌ها کت‌وشلوار نمی‌پوشند

نویسنده: اِلیار روشن
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222045609
تعداد صفحات: 344
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 9-13 سال
قیمت:
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پرهام بابایش را از دست داده و با مامانش زندگی میکند. مامان  یک جور جوراب جادویی اختراع کرده و اسم اختراعش را «شیموز» گذاشته است. شیموز جورابی است که تغییر رنگ میدهد و به رنگ هر لباسی که بپوشی درمیآید.

خبر این اختراع به گوش طراح مد و لباس معروفی به نام «پرخواه» میرسد که بهتازگی به ایران آمده. او از پرهام و مامانش میخواهد به خانهاش بروند و در کارگاه مخصوصی که در اختیارشان میگذارد روی شیموزها کار کنند تا بشود آنها را به فروش رساند.

زندگی توی خانه ی بزرگ آقای پرخواه برای پرهام هیجانانگیز است، اما مثل هر آدم شاخ دیگری او هم رازی برای خودش دارد. رازی که هیچ پاپاراتزی و بلاگر و خبرنگاری ازش خبر ندارد و یک سرش در خانهی همسایهی روبهرویی و سر دیگرش در خانهی جادوگری است که سرنوشت آدمها را از دل دانهانارهای جادوییاش میخواند... 

شما چه می‌گویید

درست است که این کتاب تصاویر کمی دارد یک شاهکار واقعی است. عالی عالی ????????????
همه‌ی روباه‌ها کت‌وشلوار نمی‌پوشند