دوزخیان 3/ ظلمات

نویسنده: جان کانلی
شابک: 9786222042356
تعداد صفحات: 288
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 14-18 سال
نام مجموعه‌: دوزخیان
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۳۵,۰۰۰ تومان
در شهر نفرینشدهی بیدلکام خبرهای خوشی در راه است: ساختمان بزرگ قدیمی که زمانی فروشگاه رکایت و پسران بود، قرار است بعد از سالها دوباره باز شود و به بزرگترین فروشگاه اسباببازیِ تاریخ بیدلکام تبدیل شود. ساموئل و بازول نیز مهمانهای افتخاری مراسم بازگشایی هستند. قرار است به همه حسابی خوش بگذرد، اما فقط بهشرطی که کسی به مجسمهی منحوسی که در شهر جابهجا میشود، سایههایی که ستارگان را تکتک میبلعند، اِلفهای کریسمس قاتل و این حقیقت که جایی در بیدلکام قلب سیاه فاسدی برای گرفتن انتقام در حال تپیدن است، توجه نکند!
همه میدانند در بیدلکام اوضاع بهندرت خوب باقی میماند و این بار هم امید بشریت برای نجات زمین در دستان ساموئل و دوست وفادارش، لوسی هایمور، است با شرکت: سگ وفادار ساموئل، بازول، دو شیطانک، چهار دورف و هیولایی با نزاکت.
کریسمس و پایان دنیا بر همهی شما مبارک!

شما چه می‌گویید

دوزخیان 3/ ظلمات