زندگی کوتاه است

نویسنده: یاستین گوردر
شابک: 9786004562256
تعداد صفحات: 104
نوع کتاب: ترجمه
قیمت:
۵۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۵۱,۳۰۰ تومان

این کتاب داستان عشقی محرمانه و تراژدیای ماندگار است. نویسنده طی گشتوگذار در بوئنوسآیرس، در یک عتیقهفروشی جعبهای مرموز مییابد که دستنوشتههایی قدیمی در خود دارد؛ نوشته‌‌هایی که او را به عشقی ممنوعه میرساند، عشق میان فلوریا آمیلیا و آگوستین قدیس.

آگوستین، کشیش اعظم کلیسای کاتولیک، معشوقهاش را ترک میکند تا به چیزی والاتر از عشق زمینی برسد. از نامههای فلوریا پیداست که زخم این جدایی هرگز التیام نمییابد. هرچند که بعدها در هیچیک از آثار آگوستین نامی از فلوریا، نگارندهی این نامهی عاشقانه، به میان نیامده است. فلوریا پس از خواندن کتاب اعترافات آگوستین قدیس، به تلاش او برای مردود شمردن عشق پی میبرد و این نامهی غمانگیزِ طولانی را مینویسد. نامهای که گوردر در این کتاب بار دیگر آن را جان میبخشد.

شما چه می‌گویید

سلام هوپاجون خوبی،هوپایی میشه چند تا کتاب فانتزی مناسب۱۱ سال و چندتاکتاب به خوبی ته جدولی ها،مطافران زمان خانه درختی و مجله هوپا مناسب۱۱سال معرفی کنید؟ممنون از بهترین نشر دنیا
سلام دوست خوب‌مون
برای اینکه بهتر راهنمایی بشی، با همکاران ما در واحد پشتیبانی تماس بگیر.
021-88993030 داخلی 103 یا 106
سلام هوپا این کتاب رده سنی چند تا چند است؟
سلام دوست خوب‌مون
این کتاب مناسب گروه سنی جوان است.
زندگی کوتاه است