ماهی سفید کوچولو 11/ حالا ماهی سفید کوچولو یک‌عالمه چیز می‌داند

نویسنده: خیدوفان خنختن
تصویرگر: خیدوفان خنختن
شابک: 9786222045371
تعداد صفحات: 72
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 3-5 سال
نام مجموعه‌: ماهی سفید کوچولو
قیمت:
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۸۵,۵۰۰ تومان

ماهی سفید کوچولو خیلی چیزها بلد است.

او همهی رنگها را میشناسد.

میتواند از یک تا ده بشمارد.

بالا و پایین، جلو و عقب را بلد است.

میداند هر کدام از باباهای دریایی چه کاری را خوب بلدند

و میتواند بین احساساتش فرق بگذارد.

تو هم همهی این چیزها را بلدی؟

کتابی خلاقانه دربارهی

مهارت‌ها و مفاهیم پایه

پدیدآورندگان

شما چه می‌گویید

کتاب خوبیه
ماهی سفید کوچولو 11/ حالا ماهی سفید کوچولو یک‌عالمه چیز می‌داند