ماهی سفید کوچولو 7/ شناگر ماهر

نویسنده: خیدوفان خنختن
تصویرگر: خیدوفان خنختن
شابک: 9786222045289
تعداد صفحات: 24
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 3-5 سال
نام مجموعه‌: ماهی سفید کوچولو
قیمت:
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۵۴,۰۰۰ تومان

امروز ماهی سفید کوچولو دوستهایش را تماشا میکند که همه جور کاری بلدند:

بریدن علفهای دریایی، پُشتَکزدن، روشن کردنِ تاریکی، درستکردن اَبر جوهری با تُف...

ماهی سفید کوچولو چه کاری بلد است؟

کتابی خلاقانه دربارهی

مهارت خودآگاهی؛ شناخت نقاط قوت

پدیدآورندگان

شما چه می‌گویید

ماهی سفید کوچولو 7/ شناگر ماهر