انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

یان مارشان

نویسنده
یان مارشان استاد فلسفه و مربی بچهها و بزرگترها، همیشه دوست دارد هرچه برایش اتفاق میافتد برایش اتفاق بیفتد و هرگز ناامید نمیشود.

کتاب‌های یان مارشان

افلاطون‌های جوان/ شورش اپیکتتوس

افلاطون‌های جوان/ شورش اپیکتتوس

,اپیکتتوس در کودکی برده بود. اگرچه او چلاق بود اما آزادترین مرد در شهر رم به شمار می‌آمد. می‌گویند حتی از امپراتور هم شادتر بود. او حرف‌های جالبی برای گفتن داشت. معتقد بود انسانی که واقعاً آزاد باشد ثروتمند نیست، بلکه شکست‌ناپذیر است. می‌گفت باید خوشحال بود زیرا زندگی درس بزرگی به ما می‌دهد و آن این است که تو مثل یک تیرانداز هستی و می‌توانی روی هدف تمرکز کنی تا به وسط خال بزنی. البته این حرف‌ها برایش دردسر درست کردند و او تبدیل شد به یک شورشگر.
بیشتر بخوانید!