مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
  • ته‌جدولی‌ها
  • بچه‌محل نقاش‌ها
  • پنی‌قشقرق
  • سریال چهار سابقه‌دار
  • جنگولک‌بازی‌های جناب تام
هوپا ناشر کتاب‌های خوردنی

قرار است با کتاب‌هایمان به خانه‌های شما بیاییم و کرم کتاب را به جانتان بیندازیم.

مطمئنیم دیگر نمی‌توانید کتاب‌ها را زمین بگذارید. شما با کتاب‌های ما یک آدم کرمو خواهید بود که می‌توانید کتاب‌ها را بخورید، یا بخوانید. نوش جان!

«رابیندرانات تاگور»، شاعر معروف هندی، در شعر «کرم‌های شب‌تاب»ش می‌گوید:

«به عقیده‌ی کرم، بسیار عجیب و احمقانه است که انسان کتاب‌هایش را نمی‌خورد.»

شما هم هوپایی شوید