انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

کورینا بی

نویسنده
استفانی بی (1979-1921) در لوزان سوییس به دنیا آمد. بعدها نام کورینا را به یاد دهِ کورین زادگاه مادرش برای خودش برگزید. او بخش مهمی از کودکی‌اش را در منطقه ی، وَله گذراند. در بسیاری از نوشته‌های او، نشانه‌ای از وَله هست. کورینا از سنین جوانی می‌نوشت، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر و قصه‌های زیادی نوشته است. در سال 1974 برای مجموعه‌آثارش برنده‌ی جایزه‌ی شیلر شد و در 1975 برای مجموعه‌داستان دوشیزه‌ی وحشی جایزه‌ی گنکور گرفت. به گل‌و‌گیاه و پرنده علاقه‌ی زیادی داشت و هنرمندانه عروسک می‌ساخت. او از کوچک‌ترین فرصتی برای نوشتن استفاده می‌کرد، روز، شب و حتی روی تخت بیمارستان. «کاش باز هم می‌توانستم بنویسم.» شاید فقط چند روز پایانی زندگی‌اش نتوانست.

کورینا بی پانتن سیاه را در نوزده‌سالگی نوشت. داستان لوس آلوِن، داستان دختری حساس و خیال‌پرداز مثل بسیاری از دختران امروز. به تاریخ تولدش نگاه کنید. «امروز»ی که او می‌گوید یعنی هفتاد‌و‌پنج سال پیش! اما این دختران حساس و خیال‌پرداز هنوز هم در میان ما هستند. گر چه پانتن سیاه یاد‌آور ادبیات کودکانه‌ی عصر و زمانی دیگر است ولی خواننده‌ی «امروز» را هم به دنبال خود می‌کشد.

کتاب‌های کورینا بی

پانتن سیاه

پانتن سیاه

,مدت‌ها بود که دیگر اتاق‌های زیرشیروانی ساکنی نداشت. آنجا موش‌ها قلمروشان را برپا کرده بودند. حس مبهمی لوس را واداشت به اتاق‌ها سرکی بکشد. دستگیره‌ای را چرخاند. در اوج شگفتیِ لوس، در باز نشد، اتاق دوم هم همین‌طور. در انتهای دیگر راهرو، پدرش بی‌حرکت ایستاده بود: «اینجا دنبال چی می‌گردی؟» لوس از تغییر خطوط چهره‌ی او جا خورد. با خودش فکر می‌کرد: «رازی را از من پنهان می‌کنند.» اما چه رازی؟ راز پانتن سیاه به‌تنهایی بس نبود؟
بیشتر بخوانید!