مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

کایرن میلوود هارگریو

نویسنده
کایرن میلوود هارگریو سال ۱۹۹۰ در لندن به‌دنیا آمد. اول فکر می‌کرد باید وکیل شود، اما وقتی اشتیاق و موفقیت‌های نامزدش را در نقاشی دید، از خودش پرسید: چه‌‌کاری من را همین‌قدر سر ذوق‌وشوق می‌آورد؟ و... پاسخش نوشتن بود.

بعد از چاپ اشعارش و کسب جوایز ادبی، اولین رمانش، دختر جوهر و ستاره‌ها را منتشر کرد. رمانی که در طول سه ماه، چهار بار تجدید چاپ شد و آوازه‌اش به خیلی جاهای دنیا رسید. حالا او نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس است.

کتاب‌های کایرن میلوود هارگریو

دختر جوهر و ستاره‌ها

دختر جوهر و ستاره‌ها

,بدنم کرخت و بی‌حس بود و زبانم کف دهانم چسبیده بود. نمی‌توانستم بگذارم بابا را ببرند؛ اما نمی‌دانستم چه‌کار باید بکنم. آن‌ها او را کشیدند و بردند و توی قفس گاری انداختند. وقتی بابا از پله‌ها بالا می‌رفت، یک لحظه قیافه‌اش را در هم کشید. دویدم و رفتم توی خانه. همه‌جا را نگاه کردم تا چوب‌دستی‌اش را پیدا کنم. تکیه داده بودش به دیوار. برش داشتم و از لای میله‌ها هلش دادم توی دست بابا. یکی از پاسبان‌ها دید. همانی که چشم‌هایش آبی یخی بود و شلاق داشت. چنگ انداخت و چوب‌دستی را از بابا گرفت و...
بیشتر بخوانید!