انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

کایرن میلوود هارگریو

نویسنده
کایرن میلوود هارگریو سال ۱۹۹۰ در لندن به‌دنیا آمد. اول فکر می‌کرد باید وکیل شود، اما وقتی اشتیاق و موفقیت‌های نامزدش را در نقاشی دید، از خودش پرسید: چه‌‌کاری من را همین‌قدر سر ذوق‌وشوق می‌آورد؟ و... پاسخش نوشتن بود.

بعد از چاپ اشعارش و کسب جوایز ادبی، اولین رمانش، دختر جوهر و ستاره‌ها را منتشر کرد. رمانی که در طول سه ماه، چهار بار تجدید چاپ شد و آوازه‌اش به خیلی جاهای دنیا رسید. حالا او نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس است.

کتاب‌های کایرن میلوود هارگریو

دختر جوهر و ستاره‌ها

دختر جوهر و ستاره‌ها

,بدنم کرخت و بی‌حس بود و زبانم کف دهانم چسبیده بود. نمی‌توانستم بگذارم بابا را ببرند؛ اما نمی‌دانستم چه‌کار باید بکنم. آن‌ها او را کشیدند و بردند و توی قفس گاری انداختند. وقتی بابا از پله‌ها بالا می‌رفت، یک لحظه قیافه‌اش را در هم کشید. دویدم و رفتم توی خانه. همه‌جا را نگاه کردم تا چوب‌دستی‌اش را پیدا کنم. تکیه داده بودش به دیوار. برش داشتم و از لای میله‌ها هلش دادم توی دست بابا. یکی از پاسبان‌ها دید. همانی که چشم‌هایش آبی یخی بود و شلاق داشت. چنگ انداخت و چوب‌دستی را از بابا گرفت و...
بیشتر بخوانید!