انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

ویدا کریمی

تصویرگر
ویدا كريمی هستم. از دوران نوجوانی می‌دانستم كه بايد شغلی داشته باشم كه باهاش راحت و خوشحال باشم. مخصوصاً كه اصلاً توی كلاس درس تمركز نداشتم. يک جا نشستن و گوش‌دادن برایم سخت بود و هست! بيشتر دوست داشتم، مثل دوران بچگی آزاد و رها باشم. دنيای كودكی خيلی رهاتر از دنيای آدم‌بزرگ‌ها بود. از همان موقع‌ها بود كه به انيميشن و تصويرسازی كتاب كودكان فكر كردم. توی هنرسـتان و دانشـگاه، رشـته‌ی نقاشی خواندم ولی به نظرم عالم نقاشی هم خيلی جدی بود، برای همین در رشته‌ی تصويرگری ادامه تحصـيل دادم و شـدم تصـويرگر كتاب كودک. به نظرم بهترين شـغلی بود كه می‌توانستم داشته باشم، چون هميشه چيزهای جديدی هست كه بتوانم كشف كنم يا شخصيت‌هايی كه بتوانم خلق كنم.

کتاب‌های ویدا کریمی

ترتر ترانه 1/ خَر... خَر... خَربزه و نُه شعر ديگر

ترتر ترانه 1/ خَر... خَر... خَربزه و نُه شعر ديگر

,خَر... خَر... خَربزه نه خَره و نه بُزه یه میوه‌ی شیرینه پوستش یه‌کم چروک و چین‌واچینه توی دلش تُخمه‌ی دون‌دون داره فَت و فراوون داره! و یک‌عالمه شعر و ترانه‌ی جذاب، شیرین و خواندنی که کودکان را با میوه‌های خوشمزه آشنا می‌کند. کی فکرش را می‌کرد که خرمالو، طالبی و گلابی هم شعر داشته باشند؟
بیشتر بخوانید!
ترتر ترانه 2/ تِل... تِل... تلویزیون و نُه شعر ديگر

ترتر ترانه 2/ تِل... تِل... تلویزیون و نُه شعر ديگر

,تِل... تِل... تلویزیون روشن شده تو خونه‌مون یه فیل داره نشون می‌ده خرطوم‌شو تکون می‌ده کاشکی می‌شد بیاد بیرون از توی این تلویزیون و یک‌عالمه شعر و ترانه‌ی جذاب، شیرین و خواندنی که کودکان را با اشیاء خانه آشنا می‌کند. کی فکرش را می‌کرد که بخاری، صندلی و قالیچه هم شعر داشته باشند؟
بیشتر بخوانید!
ترتر ترانه 3/ سان... سان... ساندویچ و نُه شعر دیگر

ترتر ترانه 3/ سان... سان... ساندویچ و نُه شعر دیگر

,سان... سان... ساندویچ این لقمه‌ی دراز و پیچ و واپیچ با پیرهنِ کاغذی و خِش‌خِشی با اون پنیرهای شُل و کِش‌کِشی پیچیده بود توی خیابون بوهاش صدام می‌زد: «آی داداش! بیا تو دوستِ من باش!» و یک‌عالمه شعر و ترانه‌ی جذاب، شیرین و خواندنی که کودکان را با خوراکی‌های خوشمزه آشنا می‌کند. کی فکرش را می‌کرد که فالوده، فسنجون و باقلوا هم شعر داشته باشند؟
بیشتر بخوانید!
ترتر ترانه 4/ زر... زر... زرافه و نُه شعر ديگر

ترتر ترانه 4/ زر... زر... زرافه و نُه شعر ديگر

,زَر... زَر... زَرافه کرده منو کلافه هِی می‌گیره قیافه با اون قَد درازش با اون پالتوی نازش و یک‌عالمه شعر و ترانه‌ی جذاب، شیرین و خواندنی که کودکان را با حیوانات آشنا می‌کند. کی فکرش را می‌کرد که پروانه، گوریل و کانگورو هم شعر داشته باشند؟
بیشتر بخوانید!