محمدرضا مرزوقی با مخاطبان مجموعه‌ی بچه‌محل نقاش‌ها
انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

خواننده‌های بچه‌محل نقاش‌ها با نویسنده‌اش گپ زدند.

محمدرضا مرزوقی 28 آذرماه 1396 درباره‌ی مجموعه‌ی جدیدش، بچه‌محل نقاش‌ها، با بچه‌ها نشستی برگزار کرده و خیلی هم راضی به نظر می‌رسد.

@Child
28/9/96