انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
با خواندن این داستان دوستان عجیبی پیدا خواهید کرد، معمایی هیجان‌انگیز و ترسناک را حل خواهید کرد و با یکی از چندش‌آورترین، کثیف‌ترین و حال‌به‌هم‌زن‌ترین آدم‌بَده‌های عمرتان روبه‌رو خواهید شد.

مجموعه‌ی نبرد سوسک‌ها