انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
با مومی‌ترول‌ها آشنا شوید! جانورهای افسانه‌ای گِرد و کوچک و بامزه که مثل اسب آبی پوزه‌های کشیده‌ای دارند. اما اسب آبی نیستند! مومی‌ترول‌ها روزگاران گذشته توی خانه‌ی آدم‌ها و کنار پریانِ خانگی، پشت بخاری زندگی می‌کردند. اما الان زندگی‌شان عوض شده. الان خانواده‌ی مومی‌ترول‌ها در دره‌ی ترول‌ها زندگی می‌کنند. این خانواده‌ی مهربان موجودات کوچک و بی‌سرپرست را در پناه خود می‌گیرند و آوازه‌ی گرمی و صفای خانه‌شان هر دل‌مُرده و افسرده‌ای را روانه‌ی آنجا می‌کند. بابا‌ترول عاشق سفرهای دریایی و ماجراجویی است و ماما‌ترول به خانه و باغچه‌ی گل و باغِ سیبش عشق می‌ورزد. ترولک در ماجراهای گوناگون با موجودات دیگر آشنا می‌شود و آشنایی‌شان به دوستی‌های ابدی تبدیل می‌شود. پدر و مادرش همه‌ی دوستان او را با آغوشِ باز در خانه‌ی خود می‌پذیرند. این داستان‌ها برای همه گیرا و دلچسب هستند. هم برای بچه‌ها و هم برای بزرگ‌سالانی که هرگز شادی‌های بچگانه را فراموش نمی‌کنند.

مجموعه‌ی مومی‌ترول‌ها