انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

محمدصالح نورانی‌زاده

مترجم
دوم شهریور ۷۲، ساعت ۹ صبح و در بهترین شهر دنیا - شیراز - به دنیا آمد.

تا ۱۶ سالگی فقط فانتزی خواند و خواند و آنقدر خواند که دیگر داد همه در‌آمد و متهم شد به فرار از درس و مشق و گم‌شدن در وهم و خیال! البته خانواده‌اش تنها کسانی بودند که وقتی می‌دیدند این همه کتاب می‌خواند ذوق می‌کردند!

تا روزی از همین روزها که به کتابی ترجمه‌نشده رسید و دستش در حنا ماند. از آن موقع بود که رفت سراغ انگلیسی و بعدها فرانسوی، به این خیال که دیگر جلوی نویسندگان خارجی کم نیاورد.

داشت لیسانس الکترونیکش را می‌گرفت و در دنیای خودش خوش بود که رفیقی گولش زد و از او خواست محض سرگرمی هم که شده، کتابی ترجمه کند. اول قصد ترجمه‌کردن نداشت و حتی ندیده از آن بدش می‌آمد، ولی یک فصل که جلو رفت، فهمید حالا حالاها نمک‌گیر شده...

کتاب‌های محمدصالح نورانی‌زاده

ساحران باروت ۱/ پیمان خون

ساحران باروت ۱/ پیمان خون

,آدامت نمی‌توانست نگاهش را از خون روی راه‌پله بگیرد. «یه روز همه‌شون با هم ناپدید شدن، حتی خبرچینِ ما. چند روز بعدش همه‌شون رو پیدا کردیم. هر چهل‌وسه تا جسد رو با فشار در آب‌گذر زیر یه پل چپونده بودن. با جادوهایی قدرتمند و خشونتی غیرلازم قتل‌عام شده بودن. معلوم بود که کار انجمن جادوگران سلطنتی بوده. تحقیقات ما همون‌جا به پایان رسید.» آدامت جلوی لرزیدنش را گرفت. قبل و بعد از آن روز، هرگز چیزی این‌چنین وحشیانه ندیده بود. اعدام‌ها و شورش‌ها و قتل‌های بسیاری را به چشم خود دیده بود، اما هیچ‌کدام به اندازه‌ی آن صحنه او را نترسانده بودند.
بیشتر بخوانید!