مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
فقط بلارت می‌تواند زولتاب اهريمنی را شكست بدهد. زولتاب پس از صدها سال كه در اعماق زمين زندانی بوده، فرار كرده و حالا می‌خواهد نسل آدميزاد را از بين ببرد...

مجموعه‌ی بلارت