انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
با ماه‌نوش و صورتک‌های آسمانی نه‌تنها با تمام صورت‌های فلکی آشنا می شوید و قصه‌های کهنی را که درباره‌شان گفته شده، می‌خوانید، بلکه داستانی می‌خوانید سراسر رنگ و بو سرشار از شکوه زندگی. قصه‌ی دخترک نابینایی که به آسمان می‌رود تا اهالی عجیب و غریب آنجا را از بلایی که گریبانشان را گرفته، نجات دهد.

مجموعه‌ی ماه‌نوش و صورتک‌های آسمانی