انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

لاله جعفری

نویسنده
چه فرقی می‌کند اصفهان به دنیا آمده باشم یا جای دیگر. چه فرقی می‌کند اردیبهشتیِ چهل و پنجی باشم یا ماه و سالی دیگر. چه فرقی می‌کند کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران گرفته باشم یا هر رشته‌ای و از هر دانشگاه دیگر. چه فرقی می‌کند چندین فیلم کوتاه ساخته باشم و بیش از سیصد کتاب نوشته و ترجمه کرده باشم یا کمتر و بیشتر. برایم فقط مهم این است که یک قلب و فقط یک قلب دارم که پر است از عشق به نوشتن و آگاهانه زیستن.

کتاب‌های لاله جعفری

افسانه‌ی غول‌ دست‌کج و چهار افسانه‌ی دیگر

افسانه‌ی غول‌ دست‌کج و چهار افسانه‌ی دیگر

,یکی بود، یکی نبود. یک غول بود که توی جنگل کاج بود. دستش کج بود. راه که می‌رفت، دستِ کجش می‌رفت توی خانه‌ی غول‌ها. یواشکی چیزی را کِش می‌رفت و به‌جایش میوه‌ی کاج می‌گذاشت. غول‌ها هر روز می‌دیدند که خانه‌ها خالی می‌شوند. قایم شدند و فهمیدند کار کیست. گفتند: «یا دست کجت را صاف کن، یا از اینجا برو!» اما دست‌کج، هر کار کرد، دستش به حرفش گوش نکرد و صاف نشد.
بیشتر بخوانید!
داستان‌های خبیث 3/ چشم‌بادمجانی‌ها

داستان‌های خبیث 3/ چشم‌بادمجانی‌ها

,ثانیه خانم یک برج سی‌طبقه‌ی خالی داشت. صبح‌ها از وقتی بیدار می‌شد تا شب، یک ثانیه هم، یک جای برجش بند نمی‌شد. ثانیه‌ی اول می‌رفت کنار پنجره. اگر کلاغی، کبوتری، چیزی آن دور و بر بود، با تفنگش می‌زد. ثانیه‌ی بعد می‌دوید و شکارش را می‌آورد و آب‌پزش می‌کرد و می‌خورد. ثانیه‌ی بعد کفش‌های پاشنه سی‌سانتی‌اش را پایش می‌کرد و تلق‌وتلق به طبقه‌های خالی برجش سر می‌زد. همه را مسخره می‌کرد. یک سطل آب روی گربه‌ها خالی می‌کرد. مورچه‌ها را با نوک کفشش شوت می‌کرد. از پنجره تف می‌انداخت به پروانه‌هایی که دستش به آنها نمی‌رسید و...
بیشتر بخوانید!