یک خبر خوب برای کلاس‌اولی‌ها!
انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

یک خبر خوب برای کلاس‌اولی‌ها!

قصه‌های الفبا به چاپ سوم رسید، این‌بار با جلد تازه!

یک خبر خوب برای بچه‌هایی که تازه باسواد شده‌اند، یا بچه‌هایی که دوست دارند قبل از مدرسه خواندن و نوشتن یاد بگیرند:

قصه‌های الفبا با جلد تازه به بازار آمد، آن هم برای بار سوم. یک کتاب جمع‌و‌جور که کنار آموزش الفبا به کودکان، یک‌عالم قصه‌های بامزه هم برایشان تعریف می‌کند. در هر داستان با یکی از حروف الفبا آشنا می‌شویم. پِ بی‌پیراهن، جیم جادوگر، رِ رقاص، شین بی‌شلوار، میم کله‌گنده، واو وزوزو و خلاصه همه‌ی حروف الفبای فارسی.

این کتاب آموزشی و شیرین را نویسنده‌ی خوب کودکان محمدرضا شمس نوشته است.

کتاب‌های یک خبر خوب برای کلاس‌اولی‌ها!

قصه‌های الفبا

قصه‌های الفبا

,ک کلاه شد و گفت: «من کلاهم، مثل ماهم. کي من رو می‌‌‌‌‌‌خواد؟» کوه گفت: «من، من کله‌گنده.» بعد کله‌اش را نشان داد و گفت: «من کچلم. مو ندارم. برف که می‌‌‌‌‌‌آد سرما می‌‌‌‌‌‌خورم، هاپيشته، هاپيشته. بابام بزغاله کشته. ننه‌ام سر ديگ آشه. بابام می‌‌‌‌‌‌خوره می‌‌‌‌‌‌پاشه. کلاهم می‌‌‌‌‌‌شي؟» ک گفت: «چرا نمی‌‌‌‌‌‌شم؟ خوبم می‌‌‌‌‌‌شم.» و رفت روي سر کوه نشست.
بیشتر بخوانید!