انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

فهیمه فریمانه

تصویرگر
فهیمه فریمانه در سال 1367 متولد شد. او دانش آموخته‌ی رشته‌‌های تصویر‌گری و گرافیک است. فعالیتش را در زمینه‌ی کتاب کودک و نوجوان با تصویر‌گری کتاب خلبان جنگی آغاز کرد و پس از آن تصویرگری دو کتاب دیگر به نام‌های من و عروسک مو آبی و بابای من قهرمان است را به عهده داشته است. کتاب‏های دیگری با تصویرگری فهیمه فریمانه در دست انتشار است.

کتاب‌های فهیمه فریمانه

خاطرات یک سِرتِق

خاطرات یک سِرتِق

,ملافه را کشیدم رویم و به حرف‌های استاد گوش دادم، از دور من را نشان می‌داد و می‌گفت: «امروز می‌خواهیم این کاداو رو تشریح کنیم، تشریح اندام. بریم دل و روده‌اش رو بشکافیم.» از زیر ملافه دیدم جماعتی چاقو‌به‌دست می‌آیند سمت من. یک‌‌دفعه جاکن شدم روی تخت. ملافه‌به‌سر پا شدم، از زیر ملافه دیدم دانشجوهای دختر و پسر جیغ کشیدند و ازترس نوبتی پس افتادند. تازه فهمیدم خواب نمی‌دیدم. من در سالن تشریح بودم.
بیشتر بخوانید!