انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
فکر کن یک عمه داری، آن هم نه یک عمه‌ی معمولی، یک عمه ی جادوگر هزار ساله. حالا باید او را توی باغچه‌ی خانه‌اش بکاری. دختر عمه‌ات که از قضا عاشقش هم هستی کنار باغچه ایستاده و اشک می ریزد. شاید با تمام این تصورات کمی از احساس اسماعیل را درک کنی پسری که در پنجاه‌سالگي به دنيا مي‌آيد. او بايد سخت‌ترين تصميم زندگي‌اش را بگيرد. يا بايد زندگي اش را به سوي پيري ادامه بدهد يا به سوي کودکي.

مجموعه‌ی عمه‌گیلاس