انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
دوغدو یک دختر کوچولوی دو رگه است که پدر ایرانی و مادر فرانسوی‌اش را از دست داده و با مادربزرگش در ایران زندگی می‌کند. اما نه فقط با مادربزرگ. غول‌ها و جن‌ها و دیو و پری‌ها هم با آن‌ها زندگی می‌کنند و کلی ماجرا با هم دارند.

مجموعه‌ی دوغدو