انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

داوید فلیتسرا

نویسنده
معلم دوره‌ی ابتدایی است. از آنجایی که بیشتر معلم‌های ابتدایی خانم هستند، شاگردانش بیشتر از هفده‌بار در روز، او را «خانم‌معلم» صدا می‌زنند. داوید برای اینکه به بچه‌ها آقا‌معلمِ اصل را نشان دهد، داستانی نوشت درباره‌ی استادِ ریش‌چکمه‌ای. استادی که به خاطر خطِ ریش چکمه‌ای‌اش معروف شده بود. استاد ریش‌چکمه‌ای اهل شوخی است، اما خیلی در بندِ فکر‌کردن قبل از انجام کارها نیست. تازه از هر کار شیطنت‌آمیزی هم استقبال می‌کند. داوید کتاب دیگری نوشته به نام ویلی بووم. ویلی داستانی است هیجان‌انگیز درباره‌ی پسرکی ده‌ساله ‌که برای رساندن پیامی سرّی به خواهرش، سفری خطرناک به غرب وحشی را آغاز می‌کند. فِلیتسرا غیر از معلمی و کتاب‌نوشتن، ساختنِ کاردستی را هم دوست دارد و توی این کار ابتکارات هنرمندانه‌ای از خودش نشان می‌دهد. راستی، طراحی روی تی‌شرت و عکاسی را هم خیلی دوست دارد.

کتاب‌های داوید فلیتسرا

هوکوس پوکوس پنگوئن

هوکوس پوکوس پنگوئن

,خُف تهِ کاذب کلاه را باز کرد تا آشیل خودش را توی آن جا بدهد. گفت: «کمی تنگ است، باید ببخشی.» پنگوئن گفت: «زیاد هم بد نیست. راحتم.» خُف درِ فضای کاذب را بست و آشیل توی کلاه قایم شد. بعد خُف کلاه را گذاشت روی سرش و گفت: «من اول با چندجور شعبده‌بازی سرِ مردم را گرم می‌کنم تا نوبت تو برسد.» از تهِ کلاه صدایی گفت: «باشد. قبول است.» خُف گفت: «اول از همه، کسی را از وسط جمعیت صدا می‌کنم تا روی صحنه بیاید. بعد می‌گذارم توی کلاه را ببیند و مطمئن بشود که کلاه خالی است.» عجیب بود که خُف با کلاهش حرف می‌زد، ولی خُب، فعلاً چاره‌ای نبود.
بیشتر بخوانید!