مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
طبقه‌دارترین خانه‌درختی دنیا که در هر جلد سیزده طبقه‌ی دیگر هم به آن اضافه می‌شود. هر طبقه پر از اختراعات عجیب‌و‌غریب و وسایل و موجوادات بامزه و باحال است. یک کتاب سراسر خنده و ماجرا از دو تا آدم باحال که مدام فکر تفریح، خوشگذرانی، اختراع و ماجراجویی هستند، اما کارشان را هم به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند. اندی نویسنده است و تری تصویرگر. آن‌ها با کمک همدیگر کتاب‌های بامزه می‌نویسند...

مجموعه‌ی داستان‌های خانه‌درختی

ویدئو