انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

جک برند

نویسنده
جک برند در یک کتابخانه کار می‌کند. عاشق کتابخانه است، جایی پر از ایده و داستان‌. در همان کتابخانه است که جک ایده‌ی داستان‌هایش‌ را پیدا می‌کند. فردی تنگلز هم در همان کتابخانه خلق شد.

جک یک کلکی می‌زند. همیشه یک نسخه از کتاب تازه‌ی خودش را جلوی همه‌ی کتاب‌ها می‌گذارد و روی آن یک برچسب ستاره‌‌‌ی طلایی می‌زند. این کار باعث می‌شود که بچه‌ها اول کتاب او را انتخاب کنند. با اینکه جک کمی برای این کار احساس گناه می‌کند، اما در دنیای ساکت و بی‌صدای کتابخانه، آدم‌ها زیاد از این کارها می‌کنند.

جک در غرب سیدنی با همسرش سارا و دو فرزندشان آلی و تام زندگی می‌کند. عاشق این است که در حیاط‌پشتی خانه بنشیند و بنویسد، با ماهی‌ها وقورباغه‌های حوض و سگ کوچولویش مینسکی.

کتاب‌های جک برند

بدبیاری‌های فردی تنگلز 2/ گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟

بدبیاری‌های فردی تنگلز 2/ گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟

,ترجیح می‌دهی چی باشی؟ دختری که یک پسر خنگ فکر می‌کند او یک پسر است یا دختری که یک پسر خنگ فکر می‌کند او یک پسر است، در حالی که واقعاً دختر است؟ فردی می‌داند دوست دارد کدام‌ باشد، اما جلوی تابی حرف اشتباهی زده که نه تنها او را رنجانده، بلکه احتمالاً به جشن‌تولدِ محشرش هم دعوت نمی‌شود. جشن تولدی با گاو مکانیکی و قلعه‌ی بپر‌بپر.
بیشتر بخوانید!
بدبیاری‌های فردی تنگلز 1/ قهرمان افسانه‌ای یا بزدل وامانده؟

بدبیاری‌های فردی تنگلز 1/ قهرمان افسانه‌ای یا بزدل وامانده؟

,به نظر فردی ترسناک‌تر از سید مالون کسی نیست. حالا همین سید مالون دارد می‌آید سراغ فردی. خوشبختانه فردی یک نقشه دارد: چشم‌های اشعه لیزری
بیشتر بخوانید!