جشن تولد کتاب های هوپا ، کتاب های کودک و نوجوان
انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

جشن تولد کتاب‌های هوپا

یک گزارش تصویری جمع‌و‌جور از حضور هوپا و کِرم کتابخوانش در نمایشگاه کتاب امسال