انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
به «ماکاموشی»، جزیره‌ی جوندگان جسور خوش آمدید! من «جرونیمو استیلتُن» هستم. سردبیر پُرفروش‌ترین روزنامه‌ی جزیره. ولی بیشتر دوست دارم داستان‌های ماجراجویانه بنویسم. کتاب‌های من توی ماکاموشی مثل توپ صدا می‌کنند و حسابی پُرفروشند! از پنیر سوئیسیِ تازه، خوشمزه‌تر و از پنیر چدارِ کهنه تند‌و‌تیزترند. سیبیل‌چسب و بامزه‌اند، خنده‌دار و فراموش‌نشدنی. دهنتان را آب می‌اندازند، به سیبیل‌هایم قسم!

مجموعه‌ی ماکاموشی، جزیره‌ی جوندگان جسور

ویدئو