مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
چهار کتاب که همه مجموعه‌داستان‌های شیرین آرژانتینی است که به قلم جادویی فرناندو سورنتینو نوشته شده است.

مجموعه‌ی جادوهای آرژانتینی