انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
شاید فکر کنید همه‌ی وایکینگ‌ها خشن و زمخت و بدجنس و پشمالو و بوگندو هستند.

اما تورفین یک وایکینگ معمولی نیست!

از دنیای پر از خون‌وخونریزی و استخوان‌خردکردن دوروبر تورفین عبور کنید...

البته اگر برایتان ناخوشایند نیست...

مجموعه‌ی تورفین، وایکینگ مهربان

ویدئو