انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
تیم فوتبال هفت‌نفره‌ی سوتو‌آلتو فقط یک تیم دبستانی خشک‌وخالی نیست.

خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.

آن‌ها با هم پیمانی بسته‌اند:

هیچ‌کس و هیچ‌چیز آن‌ها را از هم جدا نمی‌کند.

همیشه کنار هم بازی می‌کنند.

هر اتفاقی که بیفتد.

مجموعه‌ی ته‌جدولی‌ها

ویدئو