مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
تیم فوتبال هفت‌نفره‌ی سوتو‌آلتو فقط یک تیم دبستانی خشک‌وخالی نیست.

خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.

آن‌ها با هم پیمانی بسته‌اند:

هیچ‌کس و هیچ‌چیز آن‌ها را از هم جدا نمی‌کند.

همیشه کنار هم بازی می‌کنند.

هر اتفاقی که بیفتد.

مجموعه‌ی ته‌جدولی‌ها

ویدئو