تنها در طبقه هفدهم با هاگ های سمی
انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

تنها در طبقه هفدهم با هاگ های سمی

نخستین کتاب نویسنده بریتانیایی پالی هو-ین در ایران منتشر شد. کتاب «پسری در برج» داستان پسری به نام اِدی است که در طبقه هفدهم برجی در لندن زندگی می‌کند. مادر اِدی بخاطر ترس از جامعه از خانه بیرون نمی‌رود و اِدی مجبور است کارهای مربوط به خانه را انجام دهد. اما این همه مشکلات او نیست و با حمله هاگ‌های سمی به نام بلاچرها همه مردم جز اِدی، مادرش و یکی دو همسایه دیگر، مجبور می‌شوند همه ساختمان‌های شهر را تخلیه کنند.