انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
به دنيای پر از شيطنت و خنده و هيجان فردی تنگلز خوش آمديد!

فردی تنگلز از اسمش ناراضی‌ست. از ترسش از عنكبوت‌ها و كابوس‌هايش، از قلدرهای مدرسه ناراضی‌ست. از اينكه جلوی دخترها دستپاچه می‌شود... اما فردی كله‌خر و جسور هم هست. برای دوستی‌هايش می‌جنگد و با تمام بدبياری‌ها پیروز میدان است.

مجموعه‌ی بدبیاری‌های فردی تنگلز