انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

امیر عباسیان

نویسنده
امیر عباسیان در سال ۱۳۶۵ متولد شد. او دانش‌آموخته‌ی کارگردانی سینما و ادبیات نمایشی است. نوشتن برای کودکان را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده و تا کنون چند داستان و نقد در مجله‌های عروسک سخنگو، همشهری داستان، روزنامه‌ی اعتماد و اعتماد ملی به چاپ رسانده است. او در زمینه‌ی تئاتر نیز فعالیت می‌کند که از آن جمله می‌توان به عروسک‌گردانی تئاتر عروسکی تولد غم‌انگيز پسرک آهني در جشنواره‌ی عروسکی اُمسک در کشور روسیه، بازیگری تئاتر مکبث در جشنواره‌ی شکسپیر کشور صربستان و جشنواره‌ی فجر تهران و بازیگری تئاتر تیستوی سبز انگشتی در تالار هنر تهران اشاره کرد.

کتاب‌های امیر عباسیان

رابعه و بکتاش (از مجموعه‌ی عشق‌های فراموش‌شده)

رابعه و بکتاش (از مجموعه‌ی عشق‌های فراموش‌شده)

,… اتاق بکتاش را قبلاً دیده بود. در کودکی! با حارث به آن‌جا آمده بودند برای مراسم نهار بازی. سر ظهر مرداد، بکتاش می‌شد آشپز و پیاله‌هایشان را پر از دوغ می‌کرد و با کف دست کاکوتی خشک می‌مالید و خرد می‌کرد روی دوغ. بعد هر سه می‌نشستند روی لبه‌ی ایوان و پاهایشان را می‌انداختند پایین و تکان می‌دادند و نان را در دوغ ترید می‌کرد و می‌خوردند و از آرزوهای بزرگ و کوچکشان می‌گفتند. همان‌روز عصر بود که رابعه ملافه‌ی سفید دور خودش پیچیده بود و در حیاط و ایوان دنبال بکتاش کرده بود و به اصرار می‌خواست تا با او ازدواج کند. کعب تازه به کاخ رسیده بود که این صحنه را دید. خندیده بود و حارث هم به خنده‌ی پدر، خنده‌اش گرفته بود. بعد چوبی برداشت و از سمت دیگر دنبال بکتاش کرد و او را به ازدواج با خواهرش مجبور کرد …
بیشتر بخوانید!