انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

امیر خالقی

تصویرگر
متولد سال 1351 هستم.

من هم مثل همه‌ی شما از بچگی نقاشی‌کردن را دوست داشتم و هنوز هم دارم؛ مخصوصاً زمانی که با خیال‌پردازی دنیای جدیدی می‌سازیم و بعد هم با نقاشی تصویرش می‌کنیم.

امیدوارم شما هم زیاد نقاشی کنید و دنیا را با نقاشی‌هایتان به جای بهتری برای زندگی‌کردن تبدیل کنید.

کتاب‌های امیر خالقی

تمساح اسکیت‌سوار

تمساح اسکیت‌سوار

,اگر يک‌روز توی خيابان ببينی که تمساحی اسکيت‌سواری می‌کند، چه‌کار می‌کنی؟ تا حالا بچه‌غول گردالوخوار ديده‌ای؟ بين يک گربه‌ی دماغو و يک قورباغه‌ی زيگيلو کدامشان را انتخاب می‌کنی؟ دوست داری شام يک بع‌بعی را بخوری؟ يا سوار يک قايق بشوی که باهات شوخی‌های بی‌مزه بکند؟ توی اين کتاب يک‌عالمه داستان بامزه و خيال‌انگيز و عجيب‌وغريب می‌خوانی. فقط مراقب باش عطسه‌ات نگيرد و جن‌های بی‌لثه قلقلکت ندهند.
بیشتر بخوانید!