استقبال نوجوانان از رمان طنز «ساندویچ برای حیدر نعمت‌زاده»
انتشارات هوپا