انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

اروین کلس

نویسنده
متولد 1977 است. معلم هنر و نویسنده‌ی بلژیکی است. چون تاریخ تنها درسی بود که از آن نمره‌های خوبی می‌گرفت، برای ورود به دانشگاه به‌سراغ معماری رفت و بعدها معلم تاریخ هنر شد. سرگرمی عجیب او نوشتن رمان‌های دلهره‌آور و جنایی برای گروه سنی نوجوان است که در بلژیک و هلند طرفداران زیادی دارد. کرکس اولین کتاب اوست که به‌طور مشترک با والتر باله نوشته است.

کتاب‌های اروین کلس

کرکس

کرکس

,در میان محوطه‌ی بتونی و پرت کارخانه‌ی خودروسازی کرکس، موتور ماشین شاسی‌بلندی به غرش درآمد، ماشین از جا کنده شد و به‌سرعت محوطه را ترک کرد. در آسمان باز شده بود و باران سیل‌آسا می‌بارید، طوریکه زمین حسابی خیس و سُر شده بود، اما راننده‌ عین خیالش نبود. پایش را گذاشته بود روی گاز، توی محوطه‌ی بی‌در‌وپیکر کارخانه می‌تاخت و ناله‌ی لاستیک‌های خیس ماشین را که به زمین می‌سایید درآورده بود. وقتی بالاخره ترمز کرد، ناله‌ها به جیغی بلند تبدیل شدند و ماشین از حرکت ایستاد. درهای ماشین از دوطرف باز شد و مأمورهای حفاظت از آن بیرون پریدند.
بیشتر بخوانید!